Nowy rok w powiatowych szkołach
poniedziałek, 19 września 2011 08:05

W tym roku szkolnym w szkołach prowadzonych przez powiat wrzesiński uczy się 3 232 uczniów. Do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych przyjęto 832 osoby. Od pierwszego września obowiązuje nowa formuła kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Podobnie jak w poprzednim roku największym zainteresowaniem cieszy się specjalność technik informatyk (64 uczniów, dwa oddziały) i technik weterynarii (34 uczniów, jeden oddział).

W ostatnich czterech latach zmniejszyła się liczba kandydatów do klas pierwszych. Głównym powodem jest niż demograficzny. Obecnie w porównaniu z rokiem 2008/2009 w szkołach średnich jest o 526 uczniów mniej. Jednak wśród młodzieży, która trafia do szkół ponadgimnazjalnych, procentowo liczba osób wybierających poszczególne rodzaje placówek utrzymuje się na podobnym poziomie: w liceach ogólnokształcących około 31%; w technikach to prawie 47% i w zasadniczych szkołach zawodowych około 22%.

Od pierwszego września obowiązuje nowa formuła kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wchodzi w życie zespołowe planowanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Prowadzący takie zajęcia są zobowiązani do założenia karty indywidualnych potrzeb ucznia oraz do opracowania planu działań wspierających, w których określone będą formy pomocy, rodzaje realizowanych ćwiczeń i metody pracy z uczniem.

Zmieniają się również zasady wydawania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się, czyli na przykład o dysleksji. Taka opinia będzie wydawana jeden raz i pozostanie ważna przez cały okres edukacji. 


  

KOMENTUJ NA NASZYM Facebooku

telewizja sławomir papiera wielkopolska

.................................................................................................................... 

Reklama / produkcja filmowa / współpraca
reklama@tvwielkopolska


OLGA SZYMKOWIAK - Marketing Maneger

 olga.p@tvwielkopolska.pl

 

STRONA GŁÓWNA >>> www.tvwielkopolska.pl

Pozostałe informacje w tej kategorii

 
 

Wyszukaj na stronie

Tv Wielkopolska

Informacje, publicystyka, rozrywka...

Dzień Dobry Wielkopolsko!
Kontakt Redakcja i Reklama
redakcja@tvwielkopolska.pl
reklama@tvwielkopolska.pl