Piła, Chodzież, Skoki, Szamotuły dostaną duże pieniądze na nowoczesny transport. Marszałek podpisał umowy.
czwartek, 29 grudnia 2016 20:09

29 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO) podpisał umowy o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” oraz Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”. Beneficjentami wsparcia są: Miejski Zakład Komunikacji w Pile oraz Chodzież, Skoki i Szamotuły, reprezentowane podczas spotkania przez Tadeusza Majewskiego - Prezesa Zarządu MZK w Pile, Jacka Gursza - Burmistrza Chodzieży, Tadeusza Kłosa – Burmistrza Miasta i Gminy Skoki oraz Włodzimierza Kaczmarka – Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły.

Łączna kwota zakontraktowanych środków wynosi 45 668 882,23 zł, w tym wysokość środków przekazanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to aż 34 293 523,06 zł.

Umowy o dofinansowanie dotyczą projektów inwestycyjnych w obszarze transportu miejskiego, które przyczynią się do zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego, jednocześnie zwiększając atrakcyjność, komfort oraz bezpieczeństwo transportu zbiorowego.

„Projekty są bardzo ciekawe, dotyczą interesów pasażerów transportu miejskiego. Obejmują tabor plus to, co służy pasażerowi, m.in. parkingi typu Park&Ride, Bike&Ride oraz Kiss&Ride. To także dobre połączenia ciągów pieszych, rowerowych, węzłów przesiadkowych. Wpisujemy się również w politykę Europa 2020 poprzez obniżenie emisji CO2 oraz poprawę jakości powietrza. A niespodzianką dla północnej Wielkopolski jest informacja, że jako Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznaliśmy dzisiaj dofinansowanie dla PKP PLK S.A. w wysokości 424 mln 932 tys. zł na modernizację linii kolejowej Poznań – Chodzież – Piła. Całkowita wartość tej inwestycji to ok. 600 mln zł. Podpisanie umowy z PKP PLK przewidujemy po nowym roku” – powiedział Marszałek Marek Woźniak.

Miasto i Gmina Szamotuły zrealizuje projekt w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), który przewiduje budowę 3 zintegrowanych węzłów przesiadkowych, integrujących różne środki transportu. Kompleksowość zastosowanych w ramach projektu rozwiązań dotyczy budowy, rozbudowy i modernizacji przystanków autobusowych, parkingów Park&Ride oraz Bike&Ride, dróg, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych w sąsiedztwie stacji kolejowych w Szamotułach, Pamiątkowie i Baborówku. W ramach projektu zaplanowano również zakup systemu rowerów miejskich wraz z kompletnym wyposażeniem, instalacją i uruchomieniem oraz świadczeniem usługi zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu.

Wsparcie w ramach ZIT otrzyma również Gmina Skoki, która zaplanowała budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Skokach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową drogi dojazdowej. Na terenie węzła przesiadkowego powstaną m. in. parking, ciągi pieszo – rowerowe, wiata rowerowa, oświetlenie parkingu oraz mała architektura.

Dzięki udzielonemu dofinansowaniu na „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Gmina Miejska w Chodzieży zakupi m.in. 5 nowych autobusów niskopodłogowych dla transportu zbiorowego w Chodzieży, wybuduje intermodalny węzeł przesiadkowy wyposażony w Inteligentny System Przesiadkowy, 7 parkingów Park&Ride oraz zintegrowaną sieć ciągów pieszo – rowerowych wraz z parkingami Bike&Ride. W ramach projektu powstanie również system roweru miejskiego wraz z budową 2 dużych oraz 4 małych stacji wyposażenia węzłów. Powyższy system wyposażony zostanie w 50 rowerów miejskich.

Otrzymane środki unijne pozwolą również Miejskiemu Zakładowi Komunikacji sp. z o.o. w Pile na zakup 11 nowych, niskoemisyjnych autobusów przeznaczonych na cele transportu publicznego. Ponadto, w ramach projektu zaplanowano budowę i modernizację infrastruktury transportu publicznego w tym: modernizację zajezdni autobusowej MZK, budowę węzła przesiadkowego dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością, utworzenie parkingów Park&Ride i Bike&Ride, rozbudowę systemu dystrybucji biletów oraz montaż 27 zestawów monitoringu wizyjnego w autobusach. Prezentacje projektów można znaleźć na www.umww.pl w dziale Aktualności Zarządu.

Głównym celem projektów jest poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców Wielkopolski oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez zwiększenie atrakcyjności i poprawę funkcjonalności czystego, bezpiecznego i efektywnego transportu publicznego, również niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. Inwestycje wpłyną na poprawę warunków podróży pasażerów pod względem czasu, komfortu, dostępności i bezpieczeństwa.

W ramach konkursu dot. Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę ponad 140 mln zł, natomiast w ramach Poddziałania 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” na łączną kwotę 50 mln zł.

Więcej informacji na temat Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 można uzyskać
na stronie: http://wrpo.wielkopolskie.pl.

materiał nadesłany:

Anna Parzyńska - Paschke

Urząd Marszałkowski

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Biuro Prasowe

  

KOMENTUJ NA NASZYM Facebooku

telewizja sławomir papiera wielkopolska

.................................................................................................................... 

Reklama / produkcja filmowa / współpraca
reklama@tvwielkopolska


OLGA SZYMKOWIAK - Marketing Maneger

 olga.p@tvwielkopolska.pl

 

STRONA GŁÓWNA >>> www.tvwielkopolska.pl

Pozostałe informacje w tej kategorii

 
 

Wyszukaj na stronie

Tv Wielkopolska

Informacje, publicystyka, rozrywka...

Dzień Dobry Wielkopolsko!
Kontakt Redakcja i Reklama
redakcja@tvwielkopolska.pl
reklama@tvwielkopolska.pl