Poznań - pierwsze umowy z WRPO podpisane
piątek, 16 grudnia 2016 15:24

Dzisiaj (16.12 br.), w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego - w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014+ podpisał pierwsze w tej perspektywie finansowej umowy o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”. Są to jednocześnie pierwsze umowy o dofinansowanie, podpisane w naszym województwie w związku z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Beneficjentami wsparcia są Czempiń, Kostrzyn, Oborniki, Środa Wielkopolska oraz Puszczykowo, które podczas wydarzenia reprezentowali: Konrad Karol Malicki – Burmistrz Gminy Czempiń, Szymon Matysek – Burmistrz Gminy Kostrzyn, Tomasz Szrama – Burmistrz Obornik, Andrzej Balcerek – Burmistrz Miasta Puszczykowa oraz Wojciech Ziętkowski – Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska.

Łączna kwota podpisanych umów opiewa na prawie 27 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowy dotyczą projektów inwestycyjnych w obszarze niskiej emisji, w tym transportu miejskiego. W ich ramach powstaną zintegrowane węzły przesiadkowe z układem drogowym i ścieżkami rowerowymi, przebudowane zostaną nawierzchnie dróg, zjazdy, powstaną nowe chodniki i parkingi typu Park&Ride i Kiss&Ride oraz elektroniczne systemy informacji i nowe energooszczędne oświetlenie. Realizacja tych inwestycji przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego, jednocześnie zwiększając atrakcyjność, komfort oraz bezpieczeństwo transportu zbiorowego.

Warto zaznaczyć, że Wielkopolska jest liderem w gronie dużych województw w kraju, które najsprawniej wydatkują środki unijne w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014 – 2020. Potwierdza to poziom kontraktacji umów z beneficjentami, który wynosi 24% - podkreślał podczas spotkania Marszałek Marek Woźniak i dodał - dzisiaj mamy dowód na to, że poradziliśmy sobie z trudnym narzędziem, jakim są ZIT-y, które wymaga dobrej współpracy i porozumienia członków Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Finalnie podpisujemy 5 umów dotyczących miejskiej polityki transportowej, w tym niskoemisyjnego transportu. Osiągamy efekt niskiej emisji i odkorkowania przestrzeni miejskiej. To określona wartość dodana dla regionu.

Przypomnijmy, że Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe narzędzie, za pomocą którego realizowane są strategie terytorialne, dotyczące głównie zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. W Województwie Wielkopolskim ZIT-y realizowane są na obszarze funkcjonalnym Miasta Poznania (MOF) oraz obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego Kalisz – Ostrów Wielkopolski (AKO).

W ramach konkursu przeprowadzonego w ramach realizacji Strategii ZIT Aglomeracji Poznańskiej, Zarząd Województwa Wielkopolskiego wraz z Zarządem Stowarzyszenia Metropolia Poznań wybrał do dofinansowania projekty na łączną kwotę ponad 76 mln zł.

Prezentacje projektów gmin znajdziecie Państwo na stronie www.umww.pl w dziale „Aktualności Zarządu”.

Więcej informacji na temat Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 można uzyskać na stronie: http://wrpo.wielkopolskie.pl oraz www.metropoliapoznan.pl .

Anna Parzyńska - Paschke

Urząd Marszałkowski

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Biuro Prasowe

  

KOMENTUJ NA NASZYM Facebooku

telewizja sławomir papiera wielkopolska

.................................................................................................................... 

Reklama / produkcja filmowa / współpraca
reklama@tvwielkopolska


OLGA SZYMKOWIAK - Marketing Maneger

 olga.p@tvwielkopolska.pl

 

STRONA GŁÓWNA >>> www.tvwielkopolska.pl

Pozostałe informacje w tej kategorii

 
 

Wyszukaj na stronie

Tv Wielkopolska

Informacje, publicystyka, rozrywka...

Dzień Dobry Wielkopolsko!
Kontakt Redakcja i Reklama
redakcja@tvwielkopolska.pl
reklama@tvwielkopolska.pl