Oświadczenie Leszka Wojtasiaka, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie zarzutów CBA z dnia 6 grudnia 2016 roku
wtorek, 06 grudnia 2016 20:12

 

 W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi ujawnionych przez CBA nieprawidłowości w niedopełnieniu obowiązków i przekroczenia uprawnień w nadzorze nad prawidłowym wykonaniem zamówienia publicznego dotyczącego platformy cyfrowo – informatycznej wspomagającej usługi lecznicze „e – zdrowie” w 23 podmiotach leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego wyjaśniam, iż zgodnie z procedurą Samorząd Województwa Wielkopolskiego działając poprzez Zarząd Województwa Wielkopolskiego powołał komisję przetargową, na czele której stał przewodniczący - radca prawny.

W kompetencji powołanej komisji było wszczęcie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Komisja przetargowa wybrała dostawców i inżyniera kontraktu. Wszelkie zasady dotyczące realizowanych zadań miały swoje odzwierciedlenie w podpisanych umowach i porozumieniach z podmiotami wyłonionymi w przetargu.

W związku z powyższym, podobnie jak w październiku bieżącego roku informuję, iż komunikat CBA nie ma charakteru merytorycznego, a jedynie jest kolejną nagonką ze strony służb specjalnych i atakiem politycznym na moją osobę.

Leszek Wojtasiak, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

 

 

Urząd Marszałkowski

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Biuro Prasowe

 

 

  

KOMENTUJ NA NASZYM Facebooku

telewizja sławomir papiera wielkopolska

.................................................................................................................... 

Reklama / produkcja filmowa / współpraca
reklama@tvwielkopolska


OLGA SZYMKOWIAK - Marketing Maneger

 olga.p@tvwielkopolska.pl

 

STRONA GŁÓWNA >>> www.tvwielkopolska.pl

Pozostałe informacje w tej kategorii

 
 

Wyszukaj na stronie

Tv Wielkopolska

Informacje, publicystyka, rozrywka...

Dzień Dobry Wielkopolsko!
Kontakt Redakcja i Reklama
redakcja@tvwielkopolska.pl
reklama@tvwielkopolska.pl